Megszólítás

Rendezés
A Megrendelő neve.

Cégnév

Rendezés
A Megrendelő számlázási neve

Számlázási cím

Rendezés
A számlafizető számlázási címe.

Adószám

Rendezés
A számlaviselő adószáma. Hazai adószám esetén 12345678-1-12 formátumú, közösségi adószám esetén HU12345678 formátumú. Megadni nem kötelező, de utólagos pótlására nincs lehetőség!

Postacím

Rendezés
Ide érkezik a készülék és a számla. Eltérhet a számlázási címtől. Amennyiben nincs megadva, úgy a számlázási címre érkezik a küldemény.

Kapcsolattartói telefonszám

Rendezés
A Megrendelő részéről kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma. Magyarországi hívószámokat körzetszámokkal együtt kérjük megadni! Külföldi hívószámok esetén az országhívó számokat is kérjük megadni!

Kapcsolattartói e-mailcím

Rendezés
A Megrendelő részéről jogosult kapcsolattartó elektronikus levelezési címe.